ÅRSMÖTE 2024

Samtliga medlemmar kallas härmed till vårt Årsmöte som kommer att hållas den 14 mars kl 19.30 via Google Meet.


Anmälan till årsmötet görs till vis.sekreterare@gmail.com senast 7 mars 2024Handlingar som gäller årsmötet  skickas ut till de melemmar som anmäler sitt intresse för årsmöte. Handlingarna skickas via mejl.


Eventuella motioner till årsmötet skall styrelsen ha senast 20 februari så styrelsen hinner behandla dem innan årsmötet.

Motionerna skall vara undertecknade och antingen scannas in och skickas via mejl till vis.sekreterare@gmail.com  eller skickas med post till Suzanne Lindskog, Mo Östergård 2, 447 91 Vårgårda


För att ha rösträtt krävs medlemskap i Volpino Italiano Sällskapet. Är medlemskapet betalt efter 1 febrauri 2024 behövs en kopia på inbetald medlemsavgift.


Vår valberedning tar tacksamt emot förslag till styrelseledamöter/suppleanter

Valberedningens sammankallande är Annika Hjelm - mejladress

anicayelm@telia.com


Andra frågor om årsmötet besvaras av 

ordförande Anna Carin Falk , annacarin@telia.com

eller kassör Suzanne Lindskog , volpino.suzanne@gmail.comVälkomna


Information om ÅRSMÖTET 2024