Avel

Avel


Den begränsning av antal generationer för hereditärt fria hundar som SKKs Avelskommitté tidigare beslutat om kommer att implementerats i SKK Avelsdata och Hunddata inom kort.
I praktiken innebär detta att beteckningen hereditärt fri kommer att begränsas till tre generationer. Hereditärt fri kommer således inte att läggas in på hundar som är hereditärt fria i 4:e generation eller senare. För de hundar som redan idag har beteckningen hereditärt fri i databasen sker ingen förändring. Mer information om bakgrunden till begränsningen finns nedan, hämtat från Avelskommitténs protokoll.

Med hereditärt friförklarad menas att en hund genom sina fritestade anfäder antas vara fri från det aktuella sjukdomsanlaget. I dagsläget finns inga begränsningar avseende antalet generationer av hereditärt friade hundar i SKKs hälsoprogram, men eftersom osäkerheten i det hereditärt friande resultatet blir större för varje generation som går måste den enskilde uppfödaren själv bedöma vilken tilltro ett hereditärt friande resultat ska tillmätas.

 

SKKs avelskommitté (AK) ser ett behov av att begränsa det antal generationer en hund kan påföras beteckningen ”hereditärt friförklarad”. Ställningstagandet baseras på den ökade omfattningen av DNA-tester samt det faktum att en del av de hundar med  beteckningen hereditärt friförklarad i SKKs databas baseras på resultat som ligger många generationer bak. SKK/AK avser att, så snart administrativa och tekniska rutiner är på plats, begränsa hereditärt friförklarade hundar till tre generationer. Därefter måste  det aktuella avelsdjuret, eller valpkullen, testas på nytt.


För vidare läsning, klicka här.