U.M.A.V.I

U.M.A.V.I - Unione Mondiale Associazioni Volpino Italiano

fritt översatt Världsföreningen för Volpino Italiano


UMAVI bildades 16 september 2011 med syfte att främja rasen, hälsan och dess spridning. Idag finns det 15 st så kallade ”juniorpresidenter” vilket är en representant från varje land som har Volpino och som önskar var med.

Seniorpresident är Fabrizio Bonanno som också är ordförande i ATAVI (Italiensk Volpino förening). ATAVI lyder i sin tur under ENCI som är den Italienska kennelklubben.

Coordinator är Antonio Crepaldi, uppfödare, domare och har skrivit flera böcker om Volpino Italiano.


2014 och första utställningen som UMAVI hade var i Polen. Polska spetsföreningen hade jubileum och i samband med deras jubileumsutställning blev UMAVI inbjudna. Trevligt anordnat med föreläsning och information om både Polens spetsförening och om UMAVI. Här diskuterdes också problemet för England att få rasaen godkänd.


2015 i samband med Världsutställningen i Milano var det återigen en utställning med tillhörande seminarie. Flera uppfödare från Italien var med samt Pia Rödvig Kristiansen från Danmark och Suzanne Lindskog från Sverige.


2018 var Italien återigen värd och i Porto Viro gick den 3:e UMAVI-utställningen


2019 anordnade Finland en utställning i samband med UMAVI.
2021 Fugljeberg, Danmark

2021 godkändes Volpino Italiano i AKC (American Kennel Club) genom ett otroligt arbete av juniorpresident Terralea Collins.

2021 planeras en UMAVI-utställning i Fuglebjerg, Danmark.


Ytterligare information om UMAVI hittar du här.