VOLPINO ITALIANO SÄLLSKAPET

Rasföreningen för Volpino Italiano

Volpino Italiano Sällskapets officiella hemsida

här finns information för alla som vill veta mer om vår ras

nytt material skickas till Suzanne

suzanne.lindskog@telia.com

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM

 

MEDLEMSAVGIFT kalenderår

 

medlemsavgift 250.-

familjemedlem + 50.-

 

postgiro 17 59 87 -7

 

Volpino Italiano Sällskapet söker dej som har fått någon form av ögondiagnos på din Volpino Italiano.

 

För mer information se under fliken Nyheter och Information/Nyheter o Info

 

specialutställning ARRANGERADE AV SSUK

 

 

Sundsvall 7 oktober

 

Anmälan görs till SSUK