VOLPINO ITALIANO SÄLLSKAPET

Rasföreningen för Volpino Italiano

Efter styrelsebeslut skall hemsidan byta

webhotell, utseende och webmaster

I och med detta kommer sidan inte att uppdateras

i dess nuvarande form

 

Som avgående webmaster tackar jag alla som följt vår sida, en sida som jag haft stor glädje att arbeta med.

Suzanne

Volpino Italiano Sällskapets officiella hemsida

här finns information för alla som vill veta mer om vår ras

 

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM

 

MEDLEMSAVGIFT kalenderår

 

medlemsavgift 250.-

familjemedlem + 50.-

 

postgiro 17 59 87 -7

 

Volpino Italiano Sällskapet söker dej som har fått någon form av ögondiagnos på din Volpino Italiano.

 

För mer information se under fliken Nyheter och Information/Nyheter o Info

 

Information om utställningar arrangerade av SSUK finns under fliken medlemsmöten m.m.

 

 

Anmälan görs till SSUK