VOLPINO ITALIANO SÄLLSKAPET

Rasföreningen för Volpino Italiano

INGEN

CLUB SHOW

inställt på grund av för få anmälningar

Volpino Italiano Sällskapets officiella hemsida

här finns information för alla som vill veta mer om vår ras

nytt material skickas till Suzanne

suzanne.lindskog@telia.com

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM

 

MEDLEMSAVGIFT kalenderår

 

medlemsavgift 250.-

familjemedlem + 50.-

 

postgiro 17 59 87 -7

 

Information om styrelsen

finns under

"nyheter och information"

specialutställning ARRANGERADE AV SSUK

 

Höganäs 11 september

Sundsvall 15 oktober

Anmälan görs till SSUK