VOLPINO ITALIANO SÄLLSKAPET

Rasföreningen för Volpino Italiano

Information från styrelsen

Material till utskick behövs

bilder o trevliga texter

skickas till Sara Falk - sara.falk@telia.com

senast 30 november

 

TÄVLING

Julbild - skicka in till Sara, bästa bild kommer på omslaget - mer info under Nyheter o Information

Volpino Italiano Sällskapets officiella hemsida

här finns information för alla som vill veta mer om vår ras

nytt material skickas till Suzanne

suzanne.lindskog@telia.com

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM

 

MEDLEMSAVGIFT kalenderår

 

medlemsavgift 250.-

familjemedlem + 50.-

 

postgiro 17 59 87 -7

 

Information om styrelsen

finns under

"nyheter och information"

specialutställning ARRANGERADE AV SSUK

 

 

Anmälan görs till SSUK