VOLPINO ITALIANO SÄLLSKAPET

Rasföreningen för Volpino Italiano

Volpino Italiano Sällskapets officiella hemsida

här finns information för alla som vill veta mer om vår ras

nytt material skickas till Suzanne

suzanne.lindskog@telia.com

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM

 

MEDLEMSAVGIFT kalenderår

 

medlemsavgift 250.-

familjemedlem + 50.-

 

postgiro 17 59 87 -7

 

Årsmöte 18 mars

mer info kommer snart

se fliken

"Årsmöte"

 

Information om styrelsen

finns under

"nyheter och information"

specialutställning ARRANGERADE AV SSUK

 

 

Anmälan görs till SSUK