VOLPINO ITALIANO SÄLLSKAPET

Rasföreningen för Volpino Italiano

**ÅRSMÖTE**

GLÖM INTE VÅRT ÅRSMÖTE

 

ALL INFORMATION FINNS UNDER FLIKEN ÅRSMÖTE

Volpino Italiano Sällskapets officiella hemsida

här finns information för alla som vill veta mer om vår ras

nytt material skickas till Suzanne

suzanne.lindskog@telia.com

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM

 

MEDLEMSAVGIFT kalenderår

 

medlemsavgift 250.-

familjemedlem + 50.-

 

postgiro 17 59 87 -7

 

Årsmöte 18 mars

info finns under

"Årsmöte"

 

Information om styrelsen

finns under

"nyheter och information"

specialutställning ARRANGERADE AV SSUK

Strängnäs 12 mars

Borås 2 juli

Höganäs 9 september

Sundsvall 7 oktober

 

Anmälan görs till SSUK