ÅRSMÖTE 2023

Samtliga medlemmar kallas härmed till vårt Årsmöte som kommer att hållas den 12 mars kl 18.00 via Google Meet.


Anmälan till årsmötet görs till vis.sekreterare@gmail.com senast 5 mars 2023Handlingar som gäller årsmötet har skickats ut till samtliga medlemmar via mejl.


Eventuella motioner till årsmötet skall styrelsen ha senast 12 februari så styrelsen hinner behandla dem innan årsmötet.

Motionerna skall vara undertecknade och antingen scannas in och skickas via mejl till vis.sekreterare@gmail.com  eller skickas med post till vår sekreterare Lena Sandberg, Jenny Linds väg 69, 756 58 Uppsala.


För att ha rösträtt krävs medlemskap i Volpino Italiano Sällskapet. Är medlemskapet betalt efter 1 febrauri 2023 behövs en kopia på inbetald medlemsavgift.


Vår valberedning tar tacksamt emot förslag till styrelseledamöter/suppleanter

Valberedningens sammankallande är Maritha Dahlqvist - mejladress 

maritha.dahlqvist_2014@bredband.net


Andra frågor om årsmötet besvaras av 

ordförande Anna Carin Falk , annacarin@telia.com

eller kassör Suzanne Lindskog , volpino.suzanne@gmail.comVälkomna


Information om ÅRSMÖTET 2023