VOLPINO ITALIANO SÄLLSKAPET

Rasföreningen för Volpino Italiano

På begäran öppnar vi en ny sida

för dej som fått en championhund men som kanske inte blev BIR/BIM eller för att det kom per automatik för att ett cert fanns i annat nordisk land, av vilken anledning är du välkommen med din bild

Sidan är som alla andra här

öppen för medlemmar i Volpino Italiano Sällskapet

 

bilden skickas till

 

Suzanne - suzanne.lindskog@telia.com

Tale's Of Fantasy Cenerentola "Cindy" Tog sitt 3 certifikat

på Skk Internationella utställning i Gällivare

och blev Svensk utställningschampion