VOLPINO ITALIANO SÄLLSKAPET

Rasföreningen för Volpino Italiano

Rasstandard

 

Ursprungsland/hemland

Italien

Användningsområde

Sällskapshund

FCI-Klassifikation

Grupp 5, sektion 4

Bakgrund/ändamål

Volpino är en av ättlingarna till den europeiska spets som förekom

 

redan under bronstiden i de centrala delarna av Europa, bl.a.

 

bevisat av skelett och fossilfynd från gravhögar och pålbyggningar.

 

Volpino har med andra ord samma ursprung som de tyska spetsarna,

 

vilka den inte är en ättling till, men släkt med. Volpino har

 

fötts upp i Italien sedan urminnes tider. Den har varit en gunstling

 

hos adeln vid hoven liksom hos ”vanligt folk”. Rasen uppskattades

 

speciellt för sin instinktiva vaktegenskap och vaksamhet.

 

Michelangelo hade volpino och under 1800 talet var rasen känd

 

som outtröttligt sällskap till körsvenner i regionerna Toscana och

 

Latium. Hundarna var alltid redo att högljutt skällande annonsera

 

alla främlingar vagnarna mötte efter vägarna.

 

Helhetsintryck

Volpino skall vara en liten spets, mycket kompakt och harmoniskt

 

byggd med lång och strittad päls.

Viktiga måttförhållanden

Kroppen skall vara kvadratisk.

Uppförande/karaktär

Volpino skall vara trogen sitt hem och sin ägare. Det karakteristiska

 

temperamentet skall vara livligt, glatt och lekfullt.

Huvud

Huvudet skall vara triangelformat.

Skallparti

 

Skallen skall vara något äggformad på både längd och bredd

 

samt vara längre än nospartiet (6,5 : 5). Bredden i främre delen

 

av skallen skall vara mer än huvudets halva längd (7,3 : 11,5).

 

Pannfåran skall endast vara svagt markerad medan nackknölen

 

skall vara något markerad. Skallens och nosryggens plan skall

 

vara svagt konvergerande. Pannans välvning skall vara väl uttalad,

 

nästan vinkelrät mot basen på nospartiet.

Stop

 

Stopet skall vara väl markerat.

Nostryffel

 

Nostryffeln skall vara kall, våt och ha vida näsborrar. Sedd i

 

profil, skall den vara ansatt i nivå med nosryggen och inte nå

 

framför läpparna. Färgen skall alltid vara svart, vilket gäller för

 

hundar med både vit eller röd pälsfärg.

Nosparti

 

Nospartiet skall inte vara lika långt som skallen. Det skall vara

 

spetsigt och dess lodräta sidor konvergerande. Nosryggen skall

 

vara rak. Nospartiets undre linje markeras av underkäken.

Läppar

 

Läpparna skall, sedda framifrån och i profil, vara mycket strama.

 

De skall inte vara utfyllda eller nedhängande. Läppkanterna skall

 

vara svarta.

Käkar/Tänder

 

Käkarna skall vara normalt utvecklade, inte för kraftiga och jämnlånga.

 

Tänderna skall vara vita, välutvecklade, fulltaliga, regelbundet

 

ansatta och sluta i saxbett. Tångbett tolereras.

Ögon

 

Ögonen skall vara normalstora, rundade och med ett både uppmärksamt

 

och livligt uttryck. De skall vara brett ansatta. Ögonkanterna

 

skall sluta perfekt an mot ögonen och vara svartpigmenterade.

 

Ögonen skall vara mörkt ockrafärgade.

Öron

 

Öronen skall vara högt och tätt ansatta. De skall vara trekantiga,

 

korta och upprättstående med styvt brosk. Öronspetsarna skall

 

vara framåtriktade.

Hals

Halslängden skall vara nästan densamma som huvudets längd.

 

Halsen skall alltid föras högt. Halshuden skall vara tätt åtliggande.

Kropp

Kroppen skall vara kvadratiskt byggd, d.v.s måttet från skuldra/

 

överarmsled till sittbensknölarna skall vara detsamma som

 

mankhöjden.

Överlinje

 

Rygglinjen skall vara plan, ländlinjen skall dock vara något välvd.

Manke

 

Manken skall vara något högre än rygglinjen

Kors

 

Korset skall fortsätta i linje med länden. Vinkeln mellan höftbenen

 

och svansansättning skall vara 10 grader mätt under

 

horisontalplanet.

Bröstkorg

 

Bröstkorgen skall nå ner till armbågarna. Revbenen skall vara väl

 

välvda. Bröstbenet skall vara långt.

Underlinje

 

Från bröstbenet mot buken skall underlinjen endast vara svagt

 

uppdragen. Flankerna skall endast vara svagt inbuktade.

Svans

 

Svansen skall vara ansatt i korsets förlängning. Den skall alltid

 

bäras ringlad över ryggen. Svanslängden skall vara aningen mindre

 

än mankhöjdsmåttet.

Extremiteter:

 

Framställ

Som helhet skall frambenen vara parallella och fullständigt raka.

Skulderblad

 

Skuldervinkeln mot horisontalplanet skall vara 60 grader. Skuldrornas

 

längd skall vara som 1/4 av mankhöjden.

Överarm

 

Överarmarna skall vara längre än skuldrorna. Vinkeln mot

 

horisontalplanet skall vara 60 grader och vinkeln skall ligga i nivå

 

med kroppens medellinje.

Armbåge

 

Armbågarna skall ligga parallellt med kroppens mittlinje.

Underarm

 

Frambenen (underarmarna) skall vara vertikalt ställda med fin

 

benstomme. Benlängden mätt från armbågarna till marken skall

 

vara något mer än halva mankhöjden.

Mellanhand

 

Handlovarna och mellanhänderna skall följa som en obruten

 

fortsättning på frambenens vertikallinje. Sedda från sidan skall

 

mellanhänderna slutta.

Framtassar

 

Tassarna skall vara ovala med väl knutna tår. Trampdynorna och

 

klorna skall vara svarta.

Bakställ

Bakbenen, sedda som helhet och bakifrån, skall vara vertikalt

 

ställda från sittbensknölarna till marken. De skall vara sinsemellan

 

parallella.

Lår

 

Lårens längd skall vara som 1/3 av mankhöjden. De skall vara

 

fullständigt parallella mot kroppens mittlinje.

Underben

 

Underbenen skall vara något kortare än lårbenen. De skall ha fin

 

benstomme och vinkeln mot horisontalplanet skall vara 55-60 grader.

Mellanfot

 

De skall vara vertikalt ställda och fullständigt raka sedda såväl

 

bakifrån som i profil. Avståndet från haslederna till underlaget

 

skall vara något mer än 1/4 av mankhöjden.

Baktassar

 

Baktassar, se framtassar.

Rörelser

Rörelserna skall vara fria. De får inte vara skuttande vare sig i trav

 

eller galopp.

Hud

Huden skall vara stramt åtliggande över hela kroppen.

Päls

Pälsen skall vara yvig, mycket lång och uttalat strittande. Den får

 

aldrig vara nedhängande. Den skall stå ut från kroppen även när

 

pälsen inte är riklig. Kroppen skall ge intryck av att vara innesluten

 

i en pälsmuff. Särskilt på halsen skall pälsen vara utstående så

 

att den formar en ymnig man. Skallen skall vara täckt av medellång

 

päls som döljer öronens ansättning. På nospartiet skall pälsen

 

vara slät, liksom på öronen. Svansen skall vara täckt av mycket

 

lång päls. På lårens baksidor skall pälsen forma fransar.

Pälsstruktur

 

Pälsstrukturen skall vara grov med raka, styva hårstrån. Pälsen på

 

öronen och nospartiet skall vara slät och mycket fin.

Färg

 

Pälsfärgen skall vara enfärgat vit eller röd. Champagnefärg accepteras

 

men är inte önskvärt. Blekt orange nyanser på öronen

 

tolereras men utgör dock avsteg från det önskvärda.

Storlek/vikt

Mankhöjd

 

Hanhund mellan 27 - 30 cm

 

Tik mellan 25 - 28 cm

Måttangivelser

Huvudets längd skall nästan vara 4/10 av kroppslängden

 

Huvudets längd skall nästan vara 4/10 av mankhöjden

 

Öronens längd skall nästan vara hälften av huvudets längd.

Fel

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande

 

till graden av avvikelse.

Diskvalificerande fel

• Nostryffel med annan färg än svart.

 

• Blå ögon.

 

• Nosrygg som är konvex.

 

• Svans som är indragen mellan bakbenen.

 

• Mankhöjd som är 3 cm över maximimått.

 

• Överbett

 

• Konvergens eller divergens mellan skallplan/nosplan.

 

• Fullständig avpigmentering på nostryffel och ögonlockskanter.

 

• Fullständigt hängande öron.

 

• Svanslöshet, medfödd eller förvärvad.

 

• Alla färger utom vit, röd och den icke önskvärda champagnefärgen.

 

• Röda tecken på vit pälsfärg.

 

• Vita eller svarta tecken på röd pälsfärg.

Nota bene

Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller har anatomiska

 

defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.

Testiklar

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och

 

normalt belägna i pungen.

 

SVENSKA KENNELKLUBBEN 1997-02-19 ( Ändrad feb. 2000 )

 

För utskriftsvänlig pdf-fil

tryck här ...