VOLPINO ITALIANO SÄLLSKAPET

Rasföreningen för Volpino Italiano

Här är tanken att tidningsklipp om och med våra Volpino Italiano skall finnas

Även något gammalt som man hittar i en tidning

 

Har du något som platsar här - skicka in det till

webmaster - suzanne.lindskog@telia.com

LIKA VAKSAM SOM KJELSJUK

artikeln är saxad ur tidningen Härliga Hund i april månad 2017

där de hade en rasspecial om Volpino Italiano

materialet är inskickat av Isabelle Athle