VOLPINO ITALIANO SÄLLSKAPET

Rasföreningen för Volpino Italiano

Volpino Italiano Sällskapet bildades 1990 av en skara entusiaster för att vidare utveckla och att arbeta för rasen och för att hjälpa och stödja uppfödare och ägare i dess arbete med att äga och föda upp Volpino Italiano.

Följa upp eventuella sjukdomar och förändringar inom rasen.

 

Medlemskap i Volpino Italiano Sällskapet

 

helår/kalenderår 250.-

Familjemedlem på samma adress 50.-

 

 

Lite om rasen:

 

Volpino Italiano är en liten spets som härstammar från Italien. Under krigen i Italien försvann nästan rasen helt men tack vare en stor insats av människor som ville bevara rasen så har rasen nu vuxit och utvecklats.

 

I Italien har Volpino Italiano varit en "arbetande hund" så tillvida att den användes i samarbete med större hundar - företrädesvis Maremma - för att hålla vilda djur borta från fårhjordar. Volpino hörde tidigt när något djur var i antågande och varskodde sin större "kollega" som kunde hålla odjuren borta.

De användes även för körsvenner som både sällskap och som alarmklocka om någon närmade sej.

Längre fram steg Volpinon i graderna och blev knähund åt finare damer, även kända kostnärer som Michelangelo hade Volpino med på sina måliningar.

 

Volpino Italiano är spetshund och tillhör grupp 5

 

Volpino Italiano Sällskapet tillhör Svenska Spets och urhundsklubben som i sin tur tillhör Svenska Kennelklubben